Krigsveteraner

Krigsveteraner samt deras makor har rätt till anstaltsrehabilitering som kan variera mellan 10-28 dagar. Krigsveteranen kan dela sin rehabilitering med makan. Ansökan om rehabiltering görs till hälsovårdscentralen i egen hemkommun.

Krigsveteraner bosatta utomlands ansöker om rehabilitering direkt från Statskontoret. För närmare information om ansökningsförfarandet eller rehabiliteringen vänligen ta kontakt.

krigsveteraner