Speciella gruppen

Till speciella gruppen räknas personer som tjänstgjort i vissa uppgifter under Finlands krig. För att ha rätt till rehabilitering på statskontorets bekostnad krävs ett intyg på att personen delatgit i något av följande uppgifter;

–          beodrats till tjänstgöring vid försvarsmaktens skolningscentraler (personer födda år 1926)

–          utländska frivilliga under krigen 1939-1945 och numera bor i Finland

–          deltagit i evakuerandet av boskap från krigsområdet

Ansökan görs till statskontoret. För mera information eller vägledning med ansökan kontakta Carola.