Självbetalande

Du kan också som självbetalande komma på rehabilitering eller rekreation till Nykarleby sjukhem. Vi planerar innehållet efter dina behov och önskemål. Eftersom vi har vårdpersonal dygnet runt är det också möjligt att komma på egen bekostnad efter operation eller annan sjukhusvistelse