Rehabiliterande intervallvård

Tjänsten är riktad till personer som bor hemma med nedsatt funktionsförmåga och även till dem som är beroende av en anhörigs hjälp i vardagen. Målsättningen är att upprätthålla/förbättra funktionsförmågan och således förlänga möjligheten att bo hemma. Kinestetik och det mångprofessionella rehabiliteringsteamet utgör en viktig del i denna tjänst.