Personal

Den kunniga, erfarna och kundorienterade personalen är en av verksamhetens grundpelare. Den mångprofessionella personalen representerar följande yrkesgrupper; specialistläkare, sjukskötare, närvårdare, fysioterapeuter, ergoterapeuter, konditionsskötare, massör, fotvårdare, idrottsinstruktör, hobbyledare, socialarbetare samt köks- och administrativ personal.