Om oss

  • Stiftelsen Nykarleby Sjukhem är grundad år 1986. Rehabiliteringsverksamheten startade vintern 1991 då den nybyggda rehabiliteringsbyggnaden invigdes. Rehabiliteringsverksamheten har i tiden tillkommit för krigsinvalider och veteraner, vilka fortfarande använder en stor del av rehabiliteringskapaciteten. De senaste åren har medicinsk rehabilitering, rehabiliteringskurser, intervallvård samt terapier i öppen fått ett allt större utrymme i vår verksamhet. Terapitjänster i öppenvård drivs under namnet Fysiotrim.

Nykarleby sjukhem är beläget i centrum av Nykarleby. Styrelsen består av 7 medlemmar, vilka representerar Krigsinvalidernas brödraförbund Kust-Österbottens distrikt och Nykarleby stad.

Våra värden

  • Vi arbetar utifrån mottot ”ta vara på det friska”.
  • Hos oss är klienten i centrum:
    • dina åsikter respekteras
    • individuell vårdplanering
    • du bemöts med värdighet och motiveras att öka din självständighet

Vår mission

  • Funktionell, förebyggande geriatrisk rehabilitering och omvårdnad i en familjär miljö.