Medicinsk rehabilitering

Vi erbjuder medicinsk rehabilitering åt personer med funktionsnedsättning pga. sjukdom eller skada,t.ex. efter stroke eller skada/sjukdom i rörelse- och/eller cirkulationsorganen.

Vården och rehabiliteringen utgår från en helhetssyn med mångprofessionell planering utgående från dina individuella behov. Träningen syftar till att du ska återfå förlorade funktioner eller till att du får stöd att hitta nya livsmål. Kosten är en viktig del i tillfrisknandet och vårt engagerade rehabiliteringsteam hjälper dig också att bearbeta den stress som sjukdom kan medföra. Målet är att komma tillbaka till ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Deltagandet i rehabiliteringen förutsätter att du inte längre är i behov av akut vård som t.ex. intravenös medicinering.

Vi erbjuder även behovskartläggning med högteknologisk mätapparatur och tester. Utvärdering av funktionsförmågan samt hjälpmedelsutredning utförs av specialiserad personal som läkare, psykolog, sjukskötare, fysioterapeut och ergoterapeut.

Till den medicinska rehabiliteringen kommer man med betalningsförbindelse eller remiss från bassjukvården, specialsjukvården, FPA eller försäkringsbolag.