Massage

Arbetsgivare subventionerar allt oftare massage och muskelvård åt sina anställda hos oss. Genom att erbjuda förebyggande åtgärder åt sin personal sporras de anställda att ta ansvar för den egna hälsan. En förbättrad fysisk hälsa kan ge ökad produktivitet och kostnadsinbesparingar för företaget.

För närmare uppgifter kring olika arrangemang ger Mathias Kass 7889050 eller mathias.kass@nykarlebysjukhem.fi