Lotta Svärd

Lottor kan ansöka om rehabilitering från Stiftelsen Lotta Svärd. Rehabiliteringsperiodens längd är 10 dagar. Rehabiliteringen kan också fås som öppen vård. Vänligen ta kontakt med oss om du blivit beviljad rehabilitering.