Läkarmottagning

Allmän läkarmottagning / Maria Krokvik

Har över 20-års erfarenhet som specialist i allmän medicin. Hon har även arbetat inom företagshälsovården. Maria är Nykarlebybo och numera ansvarig läkare på Nykarleby sjukhem

Vid läkarmottagningen ges allmänna läkartjänster för bl.a blodtryck, astma, diabetes, depression/ångest och smärtproblematik, även årskontroller utförs.

Akuta infektioner kan behandlas hos oss.

Vi skriver bl.a körkortsintyg, T-intyg (friskhetsintyg), sjukintyg och sjömansintyg.

Kortisoninjektioner och akupunkturbehandling kan också ges.

Vid behov kan remiss skrivas för fortsatt vård / undersökningar.

Läkartjänsterna är till för alla åldrar!

Inga expeditionsavgifter

FPA ersätter en del av kostnaderna vid läkarbesök, åtgärder och undersökningar, om du har FPA-kort. Körkorts- och hälsointyg berättigar inte till FPA-ersättning.

JKN_7414r2s