Krigsinvalider

Krigsinvalider har, beroende av invaliditetsgrad och behov, rätt till anstaltsrehabilitering, intervallvård eller anstaltsvård vid Nykarleby sjukhem på Statskontorets bekostnad. Rehabiliteringsperioden varierar mellan 14-28 dygn.

Anstaltsvården kan vara tidsbunden, i intervaller eller varaktig.

Krigsinvalidmakor kan dela rehabiliteringen med sin make.Krigsinvalidmakor och änkor till krigsinvalider med en hög invaliditetsgrad har även rätt till anstaltrehabilitering. Vi hjälper gärna till med ansökan.

För närmare uppgifter gällande rehabilitering och serviceverksamhet för krigsinvalider, kontakta socialarbetare Monika Julin.

krigsinvalider