Konditionsbesiktning

Konditionsbesiktning2

Investera i din kropp!

Fysiotrim är en av de första i landet som tagit i bruk ett nytt objektivt och innovativt sätt att mäta den fysiska funktionsförmågan. Den teknologiska testverksamheten är byggd på vetenskaplig grund och utvecklad i nära samarbete med Chydenius Universitetscenter i Karleby.

Ett kartläggningskoncept är utvecklat för personer i arbetsför ålder medan det andra är utvecklat och utformat för äldre personer.

Kartläggningen utgår från dina egna förutsättningar och målsättningar. Till kartläggningen hör mätning av bl.a. följande delområden; muskelstyrka, balans, kroppssammansättning, kondition, rörelse och smärta. Kartläggningen görs av en fysioterapeut.

På basen av de mätbara resultaten kan ett individuellt träningsprogram uppgöras. Efter en bestämd träningsperiod görs ett uppföljningstest där de objektivt mätbara resultaten från de båda testerna kan jämföras och således kan ändringarna i den fysiska funktionsförmågan konkretiseras.

Testpersonen erhåller ett överskådligt sammandrag av testresultaten. Kartläggningen räcker drygt 60 minuter.