Kinestetik

kinestetikens begrepp3

Kinestetik bildas av orden ” kinesis” som betyder rörelse och ”aesthesis” som betyder sinne. Vi skulle kunna benämna det som rörelsesinnet. I vardagliga funktioner som att tvätta sig och klä på sig, äta och förflytta sig använder vi oss av kinestetiksinnet. Hur vi bemöter och berör varandra i hjälpsituationer har stor betydelse för hur aktiviteten sedan lyckas.

Vi sitter, står och ligger i olika ställningar under dygnet varför det är viktigt att lära sig stöda en annan människa utgående från aktuell situation och inte använda generaliserande förflyttningstekniker. Vårdarna upplever att genom att använda kinestetiken som arbetsmetod har man lärt sig ett arbetssätt som minskar den egna fysiska belastningen och samtidigt tränar klientens rörelseförmåga. Nykarleby Sjukhem utsågs 2014 till Finlands första kvalitetsenhet i kinestetik.

Från och med 2016 är det möjligt för närståendevårdare att använda sin servicesedel på Nykarleby Sjukhem. Under vistelsen erbjuder vi den som önskar handledning i kinestetik för att underlätta vården i hemmet.

Det är också möjligt att boka tider för individuell handledning i kinestetik på Nykarleby Sjukhem