Kinestetik

Finlands första certifierade kinestetikenhet