Individuella perioder

Vi erbjuder för närvarande följande individuella perioder;

  • prövningsbaserad linje för vuxna med sjukdomar i rörelseorganen eller reumatiska sjukdomar (tules-reumalinje). Rehabiliteringen riktar sig till personer som behöver intensiv och multidisciplinär individuell rehabilitering i anslutning till sjukdomar i rörelseorganen eller reumatiska sjukdomar.
  • prövningsbaserad allmän linje för vuxna. Rehabiliteringen riktar sig till personer som på grund av sjukdom eller handikapp har behov av intensiv och multidisciplinär individuell rehabilitering. Till målgruppen hör personer som inte hör till någon annan linje eller uttryckligen är i behov av rehbilitering enligt den allmänna linjen.

Rehabiliteringsperioderna och innehållskraven är uppställda av FPA som också finansierar rehabiliteringen.

Ku132R