Efter sjukhusvistelse

eftersjukhusvistelse

Personer som p.g.a olycka, sjukdom eller operation varit intagen på Vasa centralsjukhus och är i behov av rehabilitering för att klara sig hemma kan få intensiv funktionsrehabilitering hos oss. Vi har bl.a erfarenhet av knä- och höftprotesopereade, stroke-, MS och parkinsonklienter.

Finns din hemkommun inom Vasa sjukvårddistrikt och du är i behov av rehabilitering efter sjukhusvistelse kan du begära att få komma till oss.