Dagrehabilitering

Vi erbjuder även FPA finansierad dagrehabilitering (fysioterapi, ergoterapi) i grupp för personer med svår funktionsnedsättning. Dagrehabiliteringen är avsedd för vuxna som har resurser att delta i två olika former av individuell terapi och gruppverksamhet under en och samma dag. Det aktiva programmet varar minst 5 timmar inklusive pauser. Dagrehabilitering kan genomföras en gång i veckan eller mer frekvent flera gånger i veckan om det är ändamålsenligt med hänsyn till klienten och de uppsatta målen.

Ku132R