Bakgrund

Nykarleby sjukhem är en självständig allmännyttig rehabiliteringsinrättning med drygt 25-års erfarenhet av mångprofessionell rehabilitering av äldre. Verksamhetsstället är beläget i centrum av Nykarleby. Rehabiliteringsverksamheten har i tiden tillkommit för krigsinvalider och veteraner, vilka fortfarande använder en stor del av rehabiliteringskapaciteten. De senaste åren har medicinsk rehabilitering, rehabiliteringskurser samt intervallvård fått en större roll i verksamheten.

Fastigheten är anpassad för rörelsehindrade.

I fastigheten finns en terapibassäng med bastun, en terapiavdelning med flera behandlingsrum, gymnastiksal, testlaboratorium för mätning av fysisk funktionsförmåga, eget tillredningskök, hobbyutrymme, rum för samvaro, kabinett samt läsesal.