FPA-rehabilitering

Nykarleby sjukhem har i många år erbjudit FPA-finansierade rehabilteringskurser för vuxna och medicinsk terapi i öppen vård.